Intencje z 14.10 PDF Drukuj Email
sobota, 17 października 2020 00:00

Przypominamy, że w naszej wspólnocie działa diakonia modlitwy wstawienniczej, która spotyka się w środy (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 18.30 w Centrum Formacyjno-Modlitewnym Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej przy ul. Toszeckiej 36A (obok kamiennego kościoła św. Bartłomieja). Służymy modlitwą indywidualną poszczególnym osobom, ale modlimy się też w intencjach całej wspólnoty i o sprawy bardziej ogólne, choć dotyczące nas wszystkich.

W razie potrzeby zapraszamy na indywidualną modlitwę wstawienniczą.
Prosimy o umówienie się na konkretny termin z liderką naszej
diakonii - Ireną Andrzejewską, Ewą Piasecką lub innym członkiem diakonii podczas sobotniego spotkania uwielbieniowego  lub telefonicznie - numery telefonów dostępne na liście osobowej wspólnoty. Prosimy także o przygotowanie się do modlitwy poprzez spowiedź i Komunię Świętą.

Zapraszamy wszystkich członków wspólnoty do łączenia się z nami w modlitwie w intencjach, które będziemy podawać na tej stronie.

W tym tygodniu łączymy się z diakonią wstawienniczą w modlitwie:

  • za naszą wspólnotę i moderację, diakonie i małe grupy, Skautów Króla, wspólnoty przy parafii Podwyższenia Krzyża oraz w Zabrzu Kończycach - o wylanie Ducha Świętego, jedność, wzajemną miłość i głęboką relację każdego z nas z Bogiem,
  • za naszą Ojczyznę - za rządzących, przedsiębiorczość i gospodarkę, rolnictwo, media, służbę zdrowia, szkolnictwo, Polaków poza granicami, a także za rodziny, dzieci, młodzież i ich wychowawców - o Bożą ochronę, prawdę, jedność, współpracę, wolność od nienawiści,
    wylanie Ducha Świętego i nawrócenie dla naszego narodu,
  • za miasto Gliwice - o jego rozwój i mieszkańców (w tym szczególnie - osoby wykluczone społecznie),
  • za prześladowanych chrześcijan (szczególnie za chrześcijan w Armenii) i o nawrócenie dla ich prześladowców,
  • za Kościół w Polsce - o żywą wiarę, autorytety i dobrą formację przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego,
  • za Żydów, by uznali Jezusa za Mesjasza i Boga, a także za relacje polsko-żydowskie i uleczenie ran z przeszłości,
  • o nawrócenie dla całego świata,
  • za chorych i cierpiących, zwłaszcza z naszych rodzin, znajomych i wspólnoty oraz chorych na COVID-19, a także za polską służbę zdrowia i tych, którzy opiekują się chorymi.