Intencje z 10.01 PDF Drukuj Email
piątek, 12 stycznia 2024 00:00

Przypominamy, że w naszej wspólnocie działa diakonia modlitwy wstawienniczej, która spotyka się w środy (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 18.00 w salce przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Franciszkańskiej 1. Służymy modlitwą indywidualną poszczególnym osobom, ale modlimy się też w intencjach całej wspólnoty
i o sprawy bardziej ogólne, choć dotyczące nas wszystkich.

W razie potrzeby zapraszamy na indywidualną modlitwę wstawienniczą.
Prosimy o umówienie się na konkretny termin z liderką naszej
diakonii - Ireną Andrzejewską, Ewą Piasecką lub innym członkiem diakonii podczas sobotniego spotkania uwielbieniowego  lub telefonicznie - numery telefonów dostępne na liście osobowej wspólnoty. Prosimy także o przygotowanie się do modlitwy poprzez spowiedź i Komunię Świętą.

Zapraszamy wszystkich członków wspólnoty do łączenia się z nami w modlitwie w intencjach, które będziemy podawać na tej stronie.

W tym tygodniu łączymy się z diakonią wstawienniczą w modlitwie:

 • za naszą wspólnotę i moderację, diakonie i małe grupy, księdza opiekuna, Skautów Króla
  i
  Szekinah Youth, wspólnoty przy parafii Podwyższenia Krzyża oraz w Zabrzu Kończycach
  i Zaborzu - o wylanie Ducha Świętego, j
  edność, wzajemną miłość i głęboką relację
  każdego z nas z Bogiem,
 • za kurs Alfa, za wspólnotę młodzieżową Effatha, a także za Stefana i jego dzieła, m.in. Dom Miłosierdzia,

 • za naszą Ojczyznę - za rządzących i zmianę sposobu sprawowania władzy, przedsiębiorczość
  i
  gospodarkę, rolnictwo, media, służbę zdrowia,
  szkolnictwo, Polaków poza granicami - o Bożą ochronę, prawdę, jedność, współpracę, wolność od zazdrości i nienawiści, mądrość, nawrócenie, patriotyzm, odbudowę tożsamości naszego narodu, wolność od kompleksów i narzekania,
  a także o prawość dla polityków, wolność od niesprawiedliwych ataków na arenie międzynarodowej, ochronę życia dzieci nienarodzonych oraz by wszyscy Polacy poznali Boga,
 • za rodziny, dzieci, młodzież, ich wychowawców i nauczycieli,
 • o zwycięstwo dla Ukrainy, jak najszybsze zakończenie wojny i sprawiedliwy pokój oraz nawrócenie dla narodu rosyjskiego i ukraińskiego,

 • za Kościół - o jedność i odnowienie wiary w narodzie i wśród duchowieństwa, o światło Ducha Świętego dla papieża, biskupów i kapłanów oraz o święte powołania do służby kapłańskiej
  i zakonnej i dobrą formację dla powołanych,

 • za prześladowanych chrześcijan i o nawrócenie dla ich prześladowców,
 • za Żydów, by uznali Jezusa za Mesjasza i Boga, o dobre relacje między narodem polskim
  i żydowskim oraz o pokój w Izraelu i Strefie Gazy,

 • o zdrowie ducha, psychiki i ciała dla chorych i cierpiących, za ich opiekunów i służbę zdrowia.